Dễ dàng chơi, dễ dàng trúng
(Lưu ý: Kết quả quay thưởng không có giá trị lĩnh thưỡng trên thực tế)